Přehled přednáškové činnosti

Odborné konference

 1. 23. – 25. 4. 2010, IV. Bioetické dny, téma: „Rodina a etika“.  Příspěvek: Institut dříve projevených přání pacienta. Rizika a přínos. Zároveň vedení sekce. Pořadatel: Sdružení Hippokrates.

                                              

 1. 25 – 26. 10. 2010, Vědecká konference: Bioetika a občanská společnost. Příspěvek: Institut dříve projevených přání pacienta. Pokus o uchopení problému. Pořadatel: Filosofický ústav AV ČR v. v. i., Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti.

         

 1. 22. 11. 2010, Vědecká konference: Rozhodování a odpovědnost. Příspěvek: Problematika ukončování umělé ventilace, hydratace a výživy pacientů a dříve projevená přání pacientů. Pořadatel: Západomoravská vysoká škola Třebíč.

 

 1. 2. 12. 2010, Vědecká konference: Mezní životní situace, dříve vyslovená přání a právní následky jejich nerespektování. Příspěvek: Dříve projevená přání. Rizika a výhody. Pořadatel: Společnost medicínského práva.

 

 1. 29. 3. 2012, Otevřené vědecké kolokvium. Dříve projevená přání pacientů. Výhody a rizika. Příspěvek na totéž téma. Pořadatel: KTF UK a 3. LF UK.

 

 1. 17. 4. 2012, Konference církevních poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek: Eutanázie – dobrá smrt? Pořadatel: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

 

 1. 17. 4. 2012, Konference církevních poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek: Dříve projevená/vyslovená přání – a co s tím? Pořadatel: Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

 

 1. 23. 5. 2012, Projekt Grundtvig (společný projekt Charit České republiky, Německa, Rakouska, Liechenštejnska). Příspěvek: Interpretation der Patientenverfügungen als Beispiel des Dialog zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und zwischen Atheisten und Christen“. Pořadatel Charita Hradec Králové.

   
 2. 28. 6. 2012, Zdravotnickoprávní fórum na téma Autonomie pacientů ve světle nových zdravotnických zákonů. Příspěvek: Dříve vyslovená přání pacienta. Komentář k zákonné úpravě. Pořadatel: Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

   
 3. 13. 10. 2012, Křesťan zdravotník v sociálních službách. Služba bližnímu – snaha o uspokojování všech životních potřeb. Příspěvek: Jak může pacient-křesťan o sobě rozhodovat, když se už rozhodovat nemůže? Křesťan a zástupné rozhodování na konci života. Pořadatel: Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice.
   
 4. 28. 11. 2012, 2. Mezinárodní symposium České lékařské komory, Etika a komunikace v medicíně – „Eutanasie pro a proti“. Příspěvek: Mám právo umřít. Kdy, kde a jak se rozhodnu sám? Kritická analýza pacientova práva na vlastní rozhodnutí jako argumentu podporující legalizaci eutanázie. Pořadatel: Česká lékařská komora.
   
 5. 30. 11.2012, Vědecká konference: Bioetika a občanská společnost „Bioetika a občanská společnost“, Stárnoucí společnost a její etické problémy. Příspěvek: Shrnutí výsledků jednání České lékařské komory ze dne 28. 11. 2012 o eutanázii. Pořadatel: Filosofický ústav AV ČR v. v. i., Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti.

 

 

 

Odborné kurzy

 1. 19. 4. 2012, Aktuální bioetická problematika a její filozoficko-antropologické předpoklady – obecná část. Kurz pro pastorační asistenty Diecézní charity Brno.

   
 2. 22. 5. 2012, Aktuální bioetická problematika a její filozoficko-antropologické předpoklady – speciální část. Kurz pro pastorační asistenty Diecézní charity Brno.

   
 3. Lektor kurzu Včasná depistáž a pedagogická péče o děti předškolního věku se SVP jako podpora kutikulární formy. Téma: Zdraví a nemoc z pohledu lékaře. Evropský sociální fond. CZ.1.07/1.3.50/01.0022

 

 

 

Mezinárodní odborné kurzy

 1. XVII International Intensive Course in Bioethics,Udine, „Bioethics and Human VAlues in Modern Healthcare Systems“, Italy 8 – 9 July 2013, lektor, aktivní účast.

 

Popularizační přednášky

 1. 23. 11. 2011 – Náboženství a bioetika, přednáška z cyklu Religionistika – náboženství, pro Krajskou knihovnu v Pardubicích.

 

 1. 23. 2. 2012 – Jak se žije nemocným v Ugandě, přednáška pro Českou křesťanskou akademii Třebíč.

 

 1. 29. 2. 2012 – Etické problémy současné medicíny – 1. setkání z cyklu Večery pod Hvězdou, přednáška pro římskokatolickou farnost sv. Fabiána a Šebestiána, Praha 6 – Liboc.

 

 1. 26. 4. 2012 – Jak se žije nemocným v Ugandě, přednáška pro Rodinné centrum Pec, Kutná Hora.

 

 1. 1. 6. 2012 - …a není jedno, jak se rozhodnu? Život, svědomí, náboženství, medicína. Přednáška v rámci Noci kostelů, Náměšť nad Oslavou.

 

 1. 7. 6. 2012 – Bioetika a náboženství, přednáška pro Českou křesťanskou akademii Zábřeh na Moravě.

 

 1. 8. – 10. 6. – Úvod do etiky, vybraná bioetická témata, seminář pro K-klub, Týniště nad Orlicí.

 

  8. 22. 9. 2012 – Jak se správně rozhodovat? Přednáška pro Klub zdraví při Církvi adventistů sedmého dne, Třebíč.

 

  9. 18. 10. 2012 – Křesťan jako lékař nebo pacient a zástupné rozhodování. Přednáška při příležitosti I. pouti lékařů, Arcibiskupství pražské.