Přehled publikační činnosti

 

Monografie:

 

1. MATĚJEK, Jaromír. Svědomí v lékařské etice. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4132-3.

 

2. MATĚJEK, Jaromír. Dříve projevená přání pacientů. Výhody a rizika. Praha: Galén, 2011, ISBN 978-80-7262-6.

 

Příspěvky v kolektivní monografii:

3. MATĚJEK, Jaromír. Problematika ukončování umělé ventilace, hydratace a výživy pacientů a dříve projevená přání pacientů. In: MATĚJEK, Marek (ed.). Rozhodování a odpovědnost. Třebíč: Akcent 2010, s. 150 – 164.

 

4. MATĚJEK, Jaromír. „The Philosophers‘ Brief“. Asistovaná sebevražda jako varianta v rozhodování o životě pacienta a vliv této varianty na pacientovu svobodu. In: NOVITZKY, Peter (ed.). Spravedlnost a etika: Eseje a teologická reflexe myšlení Johna Rawlse. Košice: Equilibria 2010, s. 87 – 105.

 

5. MATĚJEK, Jaromír. Základní principy islámské lékařské etiky a možnosti dialogu mezi islámskou lékařskou etikou a lékařskou etikou Západu. In: SLÁDEK, Karel (ed.). Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2011, s. 235 – 245.

 

6. MATĚJEK, Jaromír. Metodologická východiska interpretace výsledků výzkumu lidského vědomí. Kritika a význam pro etickou reflexi. In: AMBROS Pavel (ed.). Metodologické přístupy zkoumání lidského vědomí. Specifika nebo komplementarita? Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012, s. 69 – 75.

 

7. MATĚJEK, Jaromír. Mám právo umřít. Kdy, kde a jak se rozhodnu sám? In: PTÁČEK, Radek (ed.). Eutanazie – pro a proti. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 186 – 195.

 

 

Články v časopisech

8. MATĚJEK, Jaromír. Informovaný souhlas u dětí. Praktický lékař, 2004, roč. 84, č 6, s. 342 - 343.

 

9. MATĚJEK, Jaromír. Svědomí v dokumentech Světové lékařské asociace. Praktický lékař, 2005, roč. 85, č. 1, s. 42 - 44.

 

10. MATĚJEK, Jaromír. Princip dvojího efektu a svědomí. Praktický lékař, 2005, roč. 85, č. 6, s. 363 – 364.

 

11. MATĚJEK, Jaromír. Některé speciální otázky, týkající se používání institutu „dříve projevených přání pacienta. Praktický lékař, 2010, roč. 90, č. 10, s. 602 – 606.

 

12. MATĚJEK, Jaromír. Dříve projevená přání pacientů a recepce tohoto problému v České republice a v Německu. Praktický lékař, 2010, roč. 90, č. 11, s. 666 – 668.

 

13. MATĚJEK, Jaromír. Místo a význam institutu „dříve projevených přání“ v péči o pacienta. Interpretace a okolnosti porozumění textu. Praktický lékař, 2010, roč. 90, č. 12, s. 721 – 722.

 

14. MATĚJEK, Jaromír. Soudní rozhodnutí německých soudů týkajících se dříve projevených přání pacienta. Zdravotnictví a právo, 2010, č. 12, s. 11 – 17.

 

15. MATĚJEK, Jaromír. Co je nemoc a proč si pacienti na nás pořád stěžují. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 391 – 392.

 

16. MATĚJEK, Jaromír. Vztah mezi lékařem a pacientem v kontextu institutu „dříve projevených přání pacientů“. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 3 , s. 155 – 157.

 

17. MATĚJEK, Jaromír. Spiritualita pacienta v souvislostech institutu „dříve projevených přáních pacienta“. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 5, s. 285 – 288.

 

18. MATĚJEK, Jaromír. Institut dříve projevených přání pacienta. Zdravotnictví v České republice, 2011, roč. XV, č. 2 – 3, s. 28 – 31.

 

19. MATĚJEK, Jaromír. Eutanázie a svědomí. Proč je etická diskuze tak obtížná. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 12, s.   727 – 730.

 

20. MATĚJEK, Jaromír. Limity péče o těžce postižené a těžce nemocné děti. Pediatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 1, s. 55 – 57.

 

21. MATĚJEK, Jaromír. Dříve vyslovená přání pacienta. Komentář k zákonné úpravě. Praktický lékař, 2012, roč. 92, č. 5, s. 286 – 289.

 

22. MATĚJEK, Jaromír. Nevyužívané možnosti zástupného rozhodování. Sociální služby, 2013, roč. 15, č. 4, s. 20 – 25.

 

23. MATĚJEK, Jaromír. Dystanázie jako opomíjený problém diskuse o eutanázii. Souvislosti terminologie, diskuse o přirozené smrti, marné léčby a zástupného rozhodování. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. 4, s. 454 – 459.

 

 

      

 

Popularizační texty

 

22. MATĚJEK, Jaromír. Anablogy, co s nimi? Zakázat? Slovo úvodem. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 2.

 

23. MATĚJEK, Jaromír. Domácí porody, nápadně zajímavé téma. Gynekolog, roč. 20, č. 6, s. 231 – 232.

 

24. MATĚJEK, Jaromír. Výhrada svědomí. Slovo úvodem. Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 12.

 

25. Druhý vatikánský koncil v aule Katolického gymnázia. Rozhovor s Jaromírem Matějkem o Druhém vatikánském koncilu a o přednášce České křesťanské akademie. Horácké noviny, r. XXIII, č. 74, s. 5.

 

26. Vox populi – vox Dei? Reakce na článek doc. Kašparů, dostupné na https://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3955, vyšlo 21. 9. 2012.