Služby

Poskytuji služby dvojího typu:

  • etické poradenství v medicíně a sociálních službách,
  • vzdělávání v obecné etice a v lékařské etice.

 


Etické poradenství v medicíně a sociálních službách

Etické poradenství v medicíně a v sociálních službách je několik let bouřlivě rozvíjející se odvětví zvláště  v Německu a v USA. V těchto zemích funguje etické poradenství vedle práce etických komisí.

Předností etického poradenství je, že využívá znalostí a zkušeností lidí, kteří prošli zároveň studiem medicíny a humanitních věd. Ukazuje se totiž, že pouhá znalost biomedicíny k řešení zvláště komplexních problémů v medicíně nemusí stačit.

Poradce v lékařské etice je moderátorem a mediátorem dialogu mezi pacientem a/nebo jeho rodinou na straně jedné a lékaři na straně druhé. Zabraňuje vyhrocování konfliktní situace, může pomoci stranám, které jsou hluboce vtaženy do určitého problému, nahlédnout situaci i z jiné perspektivy.

To podle některých retrospektivních studií přináší větší spokojenost pacientů i lékařů.

 

 

Semináře obecné etiky a lékařské etiky

Semináře lékařské etiky chtějí nabídnout místo k přemýšlení nad věcmi, na které v běžném zdravotnickém provozu „není čas“. Odpovědi na otázky lékařské etiky jsou vlastně skrytými strategickými rozhodnutími, která ovlivňují pak rutinní jednání každého zdravotnického pracovníka. Úroveň těchto strategických rozhodnutí se následně promítá i do kvality jeho práce a spokojenosti pacientů. Pokud jsou tato rozhodnutí systematicky špatná, generují opakované a stále stejné konflikty, které vedou k právním sporům vyčerpávajícím finančně i psychicky.

Semináře mají dvě části. V první z nich se seznámíme s obecnými pojmy a koncepcemi ve filozofii a v etice, v druhé představíme jednotlivá témata, kterými se lékařská etika zabývá.

Vše je ilustrováno názornými ukázkami a kazuistikami z praxe.