Kontextuální charakteristiky

Vztah mezi lékařem a pacientem se odehrává v kruhu rodiny a přátel, ostatních zdravotních profesionálů nebo v nemocnici jako instituci. Komplexní vztahy mezi medicínou a farmaceutickým průmyslem pacienty zatěžuje a u lékařů vytváří konflikt zájmů. Lékaři a pacienti jsou často subjekty různých vlivů komunity a profesionálních standardů, právních pravidel, vládní a institucionální politiky, týkající se financí a přístupu ke zdravotní péči. IT technologie se dotýkají uchovávání dat, dalším vztahem je vztah mezi výzkumem a praxí, a jiné faktory. To vše jsou nepominutelné kontexty každého klinického případu a etického problému.

Lékaři vnímají tyto kontextuální charakteristiky jako konfliktní vzhledem k jejich hlavnímu úkolu a vztahu ke konkrétnímu pacientu.

 

Zde je třeba analyzovat deset otázek:

  1. Jaké jsou profesní, meziprofesní nebo obchodní zájmy, které mohou vytvořit konflikty zájmů při léčbě pacienta?
  2. Jaké jsou zde další strany, kromě lékaře a pacienta, jako například rodinní příslušníci, kteří mohou být v konfliktu zájmů v souvislosti s klinickým rozhodnutím?
  3. Kde je hranice zachování mlčenlivosti vůči legitimním zájmům třetích stran?
  4. Jaké finanční faktory mohou vytvořit konflikt zájmů?
  5. Které problémy s alokací zdrojů ve zdravotnictví mohou ovlivnit klinické rozhodnutí?
  6. Jaké náboženské souvislosti mohou ovlivnit klinické rozhodnutí?
  7. Jaké právní souvislosti mohou ovlivnit klinické rozhodnutí?
  8. Jaké souvislosti klinického výzkumu a výuky mohou ovlivnit klinické rozhodnutí?
  9. Jaké souvislosti veřejného zdraví a bezpečnosti mohou ovlivnit klinické rozhodnutí?
  10. Existují konflikty zájmů uvnitř institucí a organizací, které by mohly ovlivnit klinické rozhodnutí a pacientovo zdraví?