Lékařské indikace

Lékařské indikace jsou fakta, názory a interpretace o pacientově fyzickém a/nebo psychickém stavu, které zakládají racionální základ pro diagnostiku a léčbu, tedy cíle, které jsou medicíně nejvlastnější: prevence, léčba a péče (cure and care) nemocí a úrazů. Každá diskuze etického problému začíná s diskuzí o lékařských indikacích. Obvykle přehled možností lékařských indikací vede k určení cílů a formulaci doporučení pro pacienta.

Lékařské indikace jsou tedy taková fakta o pacientově fyzickém nebo psychickém stavu ukazující (indicate), které formy diagnostické, terapeutické nebo edukační intervence jsou v konkrétním případu adekvátní.

 

 Zde je třeba položit si šest otázek:

  1. Jaký je pacientův medicínský problém?
  2. Je tento problém akutní, chronický, kritický, reverzibilní, emergentní, terminální?
  3. Za jakých okolností není kurativní postup  (medical treatment) indikován?
  4. Jaké jsou pravděpodobnosti úspěchů jednotlivých možností, které kurativní postup má?
  5. Jak může pacient profitovat z lékařské a ošetřovatelské péče?
  6. Jak můžeme omezit následky nemoci a léčby?