Preference pacienta

Preference pacienta jsou osobní volby, které dělá pacient, pokud řeší osobní otázky týkající se zdraví a léčby. Tyto volby reflektují pacientovu vlastní životní zkušenost, přesvědčení, víru a hodnoty v souvislosti s doporučením lékaře. Rovina lékařských indikací se týká lékařova klinického úsudku o pacientově zdravotním stavu a o intervencích, které by mohly objektivně zlepšit tento zdravotní stav. Pokud jsou stanoveny lékařské indikace léčby, lékař navrhne léčebný plán, který pacient buď přijme nebo odmítne.

Zatímco na rovině lékařkých indikaci jde o objektivní posouzení zdravotní situace pacienta, rovina pacientových preferencí je jeho subjektivní volbou.

Kromě klinických dovedností a pozornosti, je to respekt k preferencím pacienta, dobrá komunikace a takový vztah k pacientovi, kde se mu plně umožní podílet se na rozhodování, co zabraňuje právním konfliktům.

 

V souvislosti s preferencemi pacienta je třeba se zabývat šesti otázkami:

  1. Jak byl pacient informován o profitu a rizicích, pochopil tyto informace, dal souhlas?
  2. Je pacient mentálně i legálně kompetentní nebo je zde nějaký důkaz neschopnosti dát souhlas?
  3. Pokud je pacient kompetentní, jaké preference pacient vyjadřuje?
  4. Pokud kompetentní není, vyjádřil dříve nějaké preference?
  5. Kdo je oprávněn za pacienta rozhodovat?
  6. Chce nebo nechce pacient spolupracovat, nebo nemůže? Proč?