Reference

"Jarek Matějek je zkušený lékař, který patří k našim největším odborníkům na lékařskou etiku. Etika, a to nejen v lékařství, je silně aktuální téma, které se začíná v české společnosti probouzet. Jarek není jenom teoretik, ale také praktik. Umí naslouchat, dívá se na věci různými pohledy a otevírá ve zdánlivě neřešitelných problémech nové cesty vedoucí k řešení."

Mgr. Eva Fruhwirtová, senior manager Commservis.com

 

"MUDr. Jaromíra Matějka jsme požádali o spolupráci v rámci řešení složitých etických dilemat týkajících se kmenových buněk z pupečníkové krve, které dosud nejsou adekvátně dořešeny ani v rámci mezinárodní úrovně. Dostalo se nám špičkového poradenství, postaveného na mimořádných znalostech a přesné analýze jednotlivých problémů. Díky spolupráci s MUDr. Matějkem došlo v České republice k radikálnímu posunu v dilematech vyplývajích ze získávání a uchovávání kmenových buněk z pupečníkové krve a k vyvození praktických důsledků pro odbornou medicínskou, ale i osvětovou a marketingovou komunikaci tématu."
Mgr. Tomáš Pavlíček, country manager Cord Blood Center.

 

"Účastnil jsem se kurzů Bioetiky, které v naší organizaci lektoroval pan doktor Matějek. Jelikož se ve své práci pro lidi v nouzi, také mezi svými kolegy v Charitě, setkáváme s množstvím etických a bioetických otázek, potřebovali jsem se o těchto tématech dozvědět více , proniknout do hloubky, a prodiskutovat to, co nás zajímá a trápí. Proto jsme oslovili pana doktora a zorganizovali semináře na téma Bioetika. Chci mu tímto poděkovat za způsob vedení seminářů, kdy nám dal prostor pro spoustu otázek, dále i možnost hledat a nacházet různá řešení problémů. Je velkým odborníkem ve svém oboru a doporučuji se s ním nejen osobně seznámit, ale i navštívit některý z jeho kurzů. "

Mgr. Bořivoj Sekanina, stálý jáhen, Diecézní charita Brno

 

Mgr. Bořivoj Sekanina, stálý jáhen, Diecézní charita Brno